Budynkek dydaktyczny CeNT II Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura/Banacha w Warszawie

Wykonawstwo robót żelbetowych budynku dydaktyczego CeNT II Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z parkingiem podziemnym Etap II.2 przy ul. Pasteura/Banacha w Warszawie.

Wielkość obiektu: 
13 930,25m2 P.C.
Zamawiający: 
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Termin realizacji: 
01/2015 do 06/2015