Inwestorstwo Zastępcze

 • Przygotowanie i obsługa inwestycji.
  • Ocena merytoryczna nieruchomości
  • Koncepcje projektowe i studia wykonalności
  • Projektowanie
  • Uzgodnienia i pozwolenia na budowę
  • Nadzór budowlany
  • Koordynacja budowy
  • Doradztwo techniczne
  • Komercjalizacja.