Generalne Wykonawstwo

MAR-BUD (początkowo tj. lata 1997 - 2010 Firma Usługowo Handlowa Mar-Bud Soczewka Jan; od roku 2010 do chwili obecnej Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o.) świadczy usługi budowlane.

Aktualnie głównym przedmiotem działalności Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o. jest Generalne Wykonawstwo obiektów z zakresu budownictwa:

  • kubaturowego (biurowce, hotele, centra handlowe, budynki mieszkalne i sportowe),
  • użyteczności publicznej (budynki administracyjne, szkolne, obiekty służby zdrowia, wielokondygnacyjne garaże -nadziemne i podziemne, obiekty związane z transportem drogowym i torowym w tym kubaturowe i liniowe),
  • remonty i modernizacje obiektów w tym zabytkowych,
  • inżynierskiego (mosty, wiadukty, lotniska, stadiony),
  • przemysłowego (fabryki, hale magazynowe),
  • ekologicznego (oczyszczalnie ścieków, farmy wiatrowe, biogazownie),
  • kolejowego.

Mar-Bud Sp. z o.o. to zespół składający się z ponad 100 pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Uzyskane referencje, z licznych realizacji, w których z powodzeniem uczestniczyła firma „Mar-Bud” dają gwarancję „BUDOWY NA CZAS”, wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji Klienta.