Zawiadomienie z dnia 17.08.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. zapytania ofertowego nr 1/2.3.4 /2017 - „Ochrona własności przemysłowej MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa”, na świadczenie usługi uzyskaniaochrony praw własności przemysłowej z dnia 03 sierpnia 2017 r.

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego nr 1/2.3.4/2017 „Ochrona własności przemysłowej MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa”, na świadczenie usługi uzyskania ochrony praw własności przemysłowej, wybrana została oferta firmy:

Kancelaria Rzecznika Patentowego Jacek Pankowski

ul. J.P. Woronicza 31/142, 02-640 Warszawa

Wybrany Wykonawca uzyskał 100 punktów na 100 możliwych