Zawiadomienie 2 z dnia 21-11-2017

Zapytania ofertowe na usługi badawcze

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Systemy Zarządzania Rozproszoną Energią i Wirtualną Elektrownią wykorzystujące Sieć Magazynów Lodu” (Distributed Energy Management and Virtual Power plant Systems using Ice Storage Network)

Status postępowania: zakończone

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych dotyczących opracowania oprogramowania do zarządzania energią w generatorach chłodu w układzie rozproszonym oraz wykonania analiz numerycznych w celu usprawnienia pracy akumulatora chłodu.