Zawiadomienie 1 z dnia 21-11-2017

Zapytania ofertowe na usługi badawcze

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Systemy Zarządzania Rozproszoną Energią i Wirtualną Elektrownią wykorzystujące Sieć Magazynów Lodu” (Distributed Energy Management and Virtual Power plant Systems using Ice Storage Network)

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów interaktywnego ofertowania, sprzedaży, dostawy, instalacji, serwisowania i online monitoringu wydajności instalacji ICE-ON służące do optymalizacji wykorzystania chłodu.