Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2017r

Zapytanie ofertowe na usługi badawcze w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu pt: "Hybrydowa Klimatyzacja (Hybrid AC - HAC)”

 

Status postępowania: otwarte

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych dotyczących opracowania systemu zarządzania energią w generatorach chłodu w układzie rozproszonym.

Treść zapytania do pobrania: