Przekształcenie spółki - zmiana nazwy

Uprzejmie informujemy, że spółka pod firmą Mar-Bud Budownictwo sp. z o.o. z dniem 30 listopada 2016 r. została przekształcona w spółkę pod firmą Mar-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo spółka komandytowa.
 
Zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spółka Mar-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo sp.k. z mocy prawa z dniem 30 listopada 2016 r. stała się podmiotem praw i obowiązków przysługujących spółce Mar-Bud Budownictwo sp. z o.o. Oznacza to m.in., że wszelkie umowy zawarte przez Mar-Bud Budownictwo sp. z o.o. wiążą spółkę powstałą wskutek przekształcenia, czyli spółkę Mar-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo sp.k. bez potrzeby sporządzania jakichkolwiek aneksów.
 
Dane spółki powstałej wskutek przedmiotowego przekształcenia są następujące:
 
Mar-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo sp.k.
z siedzibą w Warszawie (03-262) ul. Pawła Włodkowica 2C,
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000649898,
REGON: 142503604, NIP: 1132808811.
 
Jednocześnie informujemy, że numery NIP i Regon pozostają bez zmian.