Systemy Zarządzania Energią i Elektrownią

 

 

Tytuł projektu: „Systemy Zarządzania Rozproszoną Energią i Wirtualną Elektrownią wykorzystujące sieć Magazynów Lodu”

 Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0295/17-00

Opis projektu:

Magazynowanie energii elektrycznej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla systemów elektroenergetycznych na świecie. W kolejnych latach prognozuje się bardzo wysoki wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi głównie z powodu zmiany modelu produkcji energii elektrycznej z klasycznego opartego o energetykę zawodową na systemy rozproszone oparte o niestabilne źródła energii odnawialnej. Zapewnienie stabilności tego rodzaju systemu wymaga poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na wyrównanie chwilowych wartości zapotrzebowania i produkcji energii. Projekt ma na celu opracowanie technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej w sieci rozproszonych akumulatorów chłodu. Odzysk energii z cieplnej w elektryczną będzie następował poprzez redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną – wyłączanie agregatów chłodniczych w okresie, w którym normalnie musiałyby pracować z pełną mocą. W tym celu zostanie opracowany system informatyczny, który stworzy wirtualną elektrownię na bazie sieci rozproszonych akumulatorów chłodu połączonych z agregatami chłodniczymi. W celu uzyskania wysokiej sprawności tak skonstruowanej wirtualnej elektrowni, opracowane zostanie innowacyjne w skali światowej urządzenie chłodnicze zawierające nowatorski akumulator chłodu. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tego urządzenia zapewniają efektywną pracę oraz konkurencyjny koszt produkcji chłodu. Proponowane rozwiązanie bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy rynkowe: pozwoli na zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez przejmowanie nadwyżek energii Odnawialnych Źródeł Energii w sieci energetycznej i umożliwi masowe dostarczanie chłodu do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych po bardzo konkurencyjnych cenach. Rozwiązanie ma wymiar nowości w skali świata.

Wartość projektu: 9 829 179,41 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 7 674 236,47 zł