Budowa zakładu produkcyjnego

Tytuł projektu: „Budowa nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu i ich wdrożenie na rynek”


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-06-0015/18-00


Opis projektu:
Projekt polega na budowie zakładu produkcyjnego w celu wdrożenia na rynek nowego produktu – innowacyjnego Akumulatora Energii Chłodu (ACH).

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest rozszerzenie oferty produktowej i poprawa konkurencyjności Spółki, poprzez wdrożenie wykonanych prac B+R a w konsekwencji wprowadzenie na rynek innowacyjnego Akumulatora Energii Chłodu.

Wartość projektu: 18 318 621,28 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 7 896 950,00 zł