ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAMI

Maszyny, materiały

Sprzedaż materiałów budowlanych

#

Budownictwo

MAR-BUD (początkowo tj. lata 1997 - 2010 Firma Usługowo Handlowa Mar-Bud Soczewka Jan; od roku 2010 do chwili obecnej Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o.) świadczy usługi budowlane.

#

Wynajem maszyn

Posiadamy nowoczesną flotę maszyn specjalistycznych, takich jak: pompy do podawania betonu, samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z dźwigiem HDS, dźwig samobieżny typu T.

#

Materiały budowlane

Hurtowa sprzedaż materiałów budowlanych w szczególności do stanów surowych. Firma posiada certyfikat FSC dla wyrobów drewnianych i drewnopochodnych

MAR-BUD Budownictwo - budowa na czas

Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o. powstała w 2010r., w wyniku wyodrębnienia działalności budowlanej z Firmy Usługowo-Handlowej „Mar-Bud” Jan Soczewka.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest Generalne Wykonawstwo obiektów z zakresu budownictwa: kubaturowego, remonty i modernizacje obiektów w tym zabytkowych, inżynieryjnego (mosty, wiadukty, lotniska, stadiony), przemysłowego (fabryki, hale magazynowe), ekologicznego (oczyszczalnie ścieków), kolejowego.


Poznaj nas lepiej

Opinie naszych klientów

Inwestor, Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

Cały zakres robót Generalnego Wykonawcy prowadzony był zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, zasadami sztuki budowlanej przy zachowaniu wysokiej jakości robót, w sposób nie budzący zastrzeżeń, co świadczy o profesjonalizmie ich wykonawcy. Roboty budowlane firma MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. zakończyła zgodnie z założonym terminem realizacji.

Zdyscyplinowanie, wysokie kompetencje oraz solidność pracowników MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o., pozwoliły na planowe zakończenie robót. Kadra kierownicza firmy jest w pełni kompetentna i profesjonalna w realizacji robót jak i podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych poprawek projektowych.

W związku z powyższym możemy udzielić firmie MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. pełnych rekomendacji jako Wykonawcy godnemu polecenia. Naszym zdaniem jest to firma, która w pełni zasługuje na zaufanie inwestorów.

Ostatnie realizacje